HomeInloggenKoepelsiteContactsitemap
Op deze site  Op alle wijkraden  
contact
intro DR
Agenda
Nieuws
Links
Downloads
Fotoalbums
Forum
Bestuur
Heen en Weer november

Heen en Weer                                              Jaargang 43, nummer 3,  november 2014Uitgegeven onder auspiciën van de Vereniging Dorpsgemeenschap Kaag – Buitenkaag   
Redactie
Hoofdredacteur: Vincent van Gerven                544263
Secretaresse:  Joke Pulles                                  544550
Penningmeester: Hanneke Smit                        0641120905
Tekstverwerkers: Teunie Biemond                     545828
                          
Lia van der Helm                    545739
Eindredacteurs: Jan Scheepens                         544496
                          
Ben van de Ende                      544554 
 
Aanleveren kopij volgend Heen en Weer:uiterlijk op zondag 23 november 2014  
 
EVENEMENTENKALENDER 2014
Datum Evenement Plaats / tijd
21-11-2014 kerkveiling Ontmoeting, 20.00 uur
07-12-2014 Waterwolf Leeghwater, 12.00 en 15.30 uur
     
     
 
Voor Kaagfit, ‘De Stal’ en de kerken: zie elders in dit Heen en Weer
Iedere vrijdagavond, aanvang 20:00 uur, Klaverjassen in De Ontmoeting, Buitenkaag
Zie ook evenementen op de site van www.kaag.nl
 Inhoudsopgave
Van uw dorpsraad. 3
Stichting Promotie Kaag (SPK) 4
Ondernemers organiseren leuke en zeer uiteenlopende Groepsarrangementen. 4
Plannen piekberging Haarlemmermeer vastgesteld. 5
De Stal op de Kaag. 6
SCCK: De Ontmoeting. 7
Sinterklaasfeest 23 november 2014. 8
Kleurplaat 9
100 jaar IJsclub Kagermeer 1914-2014. 10
Mededelingen IJsvereniging KAGERMEER (KGM) 1914-2014, 11
Kaagfit 12
DUO LEEGHWATER speelt WATERWOLF. 13
Bezoek college van Haarlemmermeer 14
Sint en Piet 14
Uitleg facturen. 14
Oppas. 14
Familiebericht 15
Algemene informatie. 16    
  

Van uw dorpsraad

dorpsraad@kaag-buitenkaag.nl

De eerste ‘hobbel’ zonder onze bevlogen voorzitter hebben we genomen. De openbare Dorpsraad ledenvergadering. Iedereen was gewend aan een lang epos van Marjan Bruijn vóór in het Heen & Weer. Dat kon ook omdat Marjan zich met hart en ziel stortte op alles wat maar even van belang kon zijn voor ons dubbeldorp. Politieke vergaderingen, sociale bijeenkomsten, Marjan was er bij. Aangezien ook Siem Visser heeft besloten zijn bestuurslidmaatschap te beëindigen, bestaat het bestuur nog maar uit vijf personen. Het grootste deel van de bestuursleden heeft nog een dagtaak aan eigen werkzaamheden en kan dus niet zo intensief het bestuurslidmaatschap ‘beleven’ als u wellicht zou hopen. We zullen het dus met iets minder (kopij)  moeten doen.
De openbare dorpsraad ledenvergadering (leuk woord voor galgje) is onder de bezielende leiding van vice-voorzitter Hans Doedijns goed verlopen. Het verslag volgt in een volgende Heen en Weer.
Voor de pauze waren er de gebruikelijke agendapunten, maar ook werd gesproken over de gymzaal en de bedreiging voor het voortbestaan daarvan. Voor het streven naar behoud van de gymzaal is een werkgroep gevormd die in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer, in samenwerking met een adviesbureau, een ondernemingsplan heeft uitgewerkt. Dit plan is intussen aan de verantwoordelijke wethouder (van HAP) gepresenteerd. Een kort verslag van de hand van Rob Enthoven elders in deze Heen & Weer.

Ook werd stil gestaan bij de (voormalige) camping, waar Hans een werkgroep heeft aangevoerd om, in en na overleg met de familie Van Lent (eigenaren van het grootste deel van het terrein), het terrein op te ruimen en begaanbaar te maken. Vervolgens zijn de hekken aan de kant van de Irenelaan weggehaald en is de ingang voorzien van paaltjes. De afspraak geldt dat als het terrein niet weer vervuilt, de huidige situatie gehandhaafd blijft en dus toegankelijk om te wandelen. Mocht er toch weer afval gedumpt worden of andersoortige vervuiling verschijnen, dan komen de hekken terug. Laten we er met zijn allen op toezien en voor zorgen dat het mooie terrein openblijft.
Na de pauze was het woord aan Rob Loekenbach om een presentatie te geven over de in oprichting zijnde Omgevingsraad Schiphol (ORS). De ORS is in het leven geroepen als enige overblijvende organisatie voor overleg over de luchthaven Schiphol. Tot einde dit jaar zijn er verschillende overlegorganen maar deze worden geïntegreerd. In de ORS wordt deelgenomen door de lokale en regionale overheid, Schiphol, de luchtvaartmaatschappijen en belangenorganisaties van bewoners. Deze ORS zal over onderwerpen die al deze groeperingen aan kunnen gaan advies uitbrengen, o.a. aan de verantwoordelijke minister. Het is dus voor ons als bewoners (in het verlengde van de eerste Kaagbaan en mogelijk een tweede Kaagbaan) van het grootste belang onze stem daarin te laten horen. Hiertoe hebben wij ons als belangenorganisatie formeel geregistreerd bij de ORS. De ORS zal per 1 januari 2015 van start gaan. U wordt vanzelfsprekend op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.
Maarten de Groot gaf nog een prima presentatie over Schippertjesdag en riep iedereen op om weer mee te doen. Het aantal deelnemers lijkt wat terug te lopen zodat nu ook ‘vrienden van de Kaag’ welkom zijn bij dit evenement. Zeilers verenigt u!

Tijd voor een goed glas en de nazit, welke tot ± 01.00 uur heeft geduurd.
Dank weer aan de gastvrouwen en –heren van De Ontmoeting die op hun eigen, plezierige wijze, eenieder van zijn natje hebben voorzien.

  

Stichting Promotie Kaag (SPK)

Internet: www.kaag.nl  e-mail: info@kaag.nl en secr.spk@kaag.nl

Onder redactie van/door: Aad Onderwater

Inleiding
Als u suggesties hebt, en u denkt dat de SPK in dat verband iets (voor u) kan of zou moeten betekenen, ontvangen we die graag via bovengemelde e-mailadressen. Bij voorbaat dank daarvoor.
Webcam Het is enigen onder u ook al opgevallen: onze webcam vertoont kuren. Er wordt gewerkt aan spoedig herstel.
Vergaderen Als u dit leest is de bestuursvergadering van 30 okt achter de rug. Deze vergadering is de opmaat naar de begunstigersvergadering die op maandag(avond), 8 december is voorzien. Alle begunstigers worden, ook van deze plaats en nu al, hiervoor van harte uitgenodigd. Details zoals locatie, tijdstip en agenda worden tijdig toegezonden.

Ondernemers organiseren leuke en zeer uiteenlopende Groepsarrangementen

Door Gabriëlle Spilt, secretaris SPK

Eind vorig jaar kregen de ondernemers rondom de Kagerplassen en het Braassemermeer de gelegenheid om deel te nemen aan een workshop ‘Arrangement bouwen’ op uitnodiging van de Stichting Kaag & Braassem Promotie. Aan het einde van deze workshop waren de aanwezige (ook Kaagse) ondernemers ervan overtuigd dat er in dit Hollandse Plassengebied door samenwerking veel leukere en originelere arrangementen voor verschillende doelgroepen georganiseerd kunnen worden dan dat ze ieder afzonderlijk zouden hebben gedaan. Ook Kaagse ondernemers hebben enthousiast de koppen bij elkaar gestoken en aantrekkelijke arrangementen samengesteld. En daar kan iedereen van meeprofiteren. Via de website www.rondomkaagenbraassem.nl wordt u geleid naar de juiste locaties voor actieve, creatieve, culinaire, educatieve of vergaderarrangementen, naar een evenementen-kalender en naar fiets-, wandel-, vaar-, skate-, kano- en schaatsroutes.Slechts een kleine selectie uit de aldaar te vinden arrangementen. Ik begin met twee arrangementen op Kaageiland, die samengesteld en bedacht zijn door Marleen Metzlar van Hotel Orion, Adriaan Tieleman van Stal op de Kaag en Albert Strijk.
De ‘Historische wandelingen Kaageiland’ door Albert, zijn een groot succes. Met gemiddeld drie rondleidingen per week, fungeert dit arrangement niet alleen als trekker, maar vooral ook ter kennismaking met de vele andere ondernemers op Kaageiland. Die ondernemers profiteren op hun beurt weer daarvan mee, omdat de gasten na deze eerste kennismaking graag terugkomen voor een gezellig diner of/en om een bootje te huren en zelfstandig de plassen op te gaan.
Schuitje varen, theetje drinken (verkorte weergave van de informatie op de website:) Dit groepsarrangement start met een historische wandeling onder leiding van de gids Albert Strijk. Aansluitend worden de gasten verwend met een uitgebreide lunch in Hotel Orion en vervolgens ontvangen op een prachtig gerestaureerde antieke notarisboot (Stal op de Kaag) voor een vaartocht over de Kagerplassen.
Boergondelen: een culinair vaaravontuur in het Groene Hart. Voor liefhebbers van lekker eten, varen tussen de weilanden en een beetje avontuur. Ideaal om bekenden van buitenaf de omgeving te laten zien, maar ook leuk voor een bedrijfsuitje of gewoon een gezellige dag weg met vrienden.
Schooiertocht streekproducten. Fiets langs boeren en bakkers om een heerlijke maaltijd bijeen te schooieren. Na afloop geniet u aan een landelijk gedekte tafel van de kakelverse streekproducten.
Gps-sloepentocht. Verken de Kagerplassen met behulp van een GPS-systeem. Met uw luxe sloep komt u op de mooiste plekjes. De GPS-sloepentocht is ideaal voor een groeps- of bedrijfsuitje! Kriskrassen over de Kagerplassen.U bent uitgedaagd!

Iedereen die op het punt staat om een reünie of een familiedag te organiseren of juist door dit artikeltje geïnspireerd is om iets leuks te gaan doen met familie, vrienden of collega’s, maar ook met zakelijke relaties, kan ik aanraden om eens te kijken op de kleurrijke website www.rondomkaagenbraassem.nl met vele en duidelijke keuzemogelijkheden.

 PERSBERICHT  Leiden, 24 oktober 2014 

Plannen piekberging Haarlemmermeer vastgesteld

Belangrijke mijlpaal behaald op weg naar realisatie Piekberging

Op 23 oktober jl. heeft de gemeenteraad van Haarlemmermeer het bestemmingsplan Buitengebied Zuid Waterpiekberging vastgesteld voor de aanleg van de piekberging Haarlemmermeer. Wethouder ruimtelijke ordening Adam Elzakalai: ‘Ik ben blij dat de gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel. Waterbeheersing is cruciaal, helemaal in een tijd waarin extreem weer steeds vaker voorkomt. Met het mogelijk maken van de piekberging draagt de gemeente haar steentje bij aan het toekomstbestendig maken van het watersysteem van Rijnland.’ 
Ook hoogheemraad Aad Straathof is tevreden met vaststelling van de plannen: ‘Dit is een belangrijke stap in richting van de piekberging Haarlemmermeer. Ons watersysteem is straks beter ingericht voor de toekomst en wij zijn beter beschermd tegen klimaatverandering. De volgende stap is om samen met de omgeving te bekijken hoe we dit project gaan realiseren’.  In de zuidelijke punt van de Haarlemmermeerpolder legt het hoogheemraadschap van Rijnland een piekberging aan. Dit is een omdijkt stuk polder dat bij hoge waterstand door hevige en langdurige regenval onder water gezet kan worden. Het is een tijdelijke bergingslocatie voor water uit de Ringvaart en de nabij gelegen Kagerplassen. Naar verwachting wordt de piekberging Haarlemmermeer eens per 15 jaar ingezet. Er staat dan voor enkele dagen water in.
Voor de rest van de tijd staat de piekberging leeg en kan de grond worden ingezet voor landbouw.
 Eerder al, op 24 september, had de verenigde vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland het projectplan en de legger vastgesteld. Met vaststelling van de plannen wordt de exacte ligging van de piekberging planologisch en waterstaatkundig geborgd.
 

Stal op de Kaag
Julianalaan 13a,
 2159 LB Kaag

De Stal op de Kaag

Nieuws vanuit De Stal
In de herfstvakantie was het een gezellig drukte met kinderen in en om De Stal. De laarzenpadwandeling voor opa’s en oma’s met hun kleinkinderen, werd door plm.  50 personen gelopen. Na een voorleesmoment ging men de polder in om te genieten van het buitenzijn. Als verrassing stond er een bezoek aan de molen gepland.  De molenaar kon prachtig vertellen over zijn molen. De bijeenkomst rond Allerheiligen en Allerzielen  werd druk bezocht en intensief beleeft. De Polderzaal zat helemaal vol. Voor de maand november hebben we de volgende programma’s in de agenda gezet..
HerfstconcertOp zondagmiddag 23 november 2014 wordt er een concert gegeven in De Stal. De muzikanten zijn door stalmeester Adriaan met zorg bij elkaar gebracht. Zo werkt Adriaan zelf mee, maar ook zijn rechterhand Bob Otto. Twee muzikale bestuursleden van De Stal, Pieter Posthuma en Jan Biemond nemen plaats achter de piano. Speciale gasten zijn Valeriya Zaxopay, Brenda Shapko en Otto van der Aardweg. De instrumenten waarop gespeeld gaat worden zijn, piano, gitaar en viool.Tijd: 15.00 tot 17.00 uur. Kosten 15 euro per persoon, per vier personen 50 euro inclusief koffie en een glas wijn of sap in de pauze.Het bedrag dat na de onkosten over blijft is voor de Stichting Onderwijs voor India.
Op weg naar KerstOp vier woensdagochtenden in Advent gaan we met een psalm op weg naar Kerstmis. De Advent is een tijd van verwachten, verlangen en uitzien naar... Psalmen kunnen helpen om aan dat verlangen woorden te geven. De deelnemers gaan op de weoensdagochtend samen een psalm lezen. En  laten zich bij het lezen inspireren door illustraties uit Middeleeuwse psalmboeken. Er is de tijd om de eigen gedachten op te schrijven. En samen wordt er geluisterd  naar een gezongen versie van de psalm.Deze meditatieve psalmochtenden zijn: woensdag 26 november, 3, 10 en 17 december 2014. Aanvang: 10.00 uur. Vanaf 9.45 uur staat de koffie klaar. Afsluiting 12.30 uur, met een lunch. Brood zelf meenemen. Voor koffie, thee en melk wordt gezorgd.De ochtenden staan onder leiding van Fons Litjens, parochiepastor in Halfweg-Zwanenburg en Vijfhuizen. Hij heeft zijn interesse in de psalmen en Middeleeuwse illustraties bij de psalmen omgezet in een website: www.psalminbeeld.nl.
Aanmelden via: info@destalopdekaag.nl
Data: woensdag 26 november, 3, 10 en 17 december 2014.
Tijd: 10.00 – 12.30 uur afsluiting met lunch.
Plek: de polderkamer van De Stal
Aanmelden via: info@destalopdekaag.nl 
In de maand december wordt er een tentoonstelling georganiseerd rond kunstwerken uit het Lioba klooster in Egmond, maar daarover schrijven we de volgende keer meer. Een hartelijke groet vanuit De Stal, en weet dat u altijd op woensdagmorgen welkom bent voor een kopje koffie/thee en een praatje


Stichting Sociaal Cultureel Centrum Kaag (
SCCK)
Door: Rob Enthoven, voorzitter

Film
Op zaterdag 29 november om 19.30 uur vertonen we de film ‘Het Diner’.Naar het boek van Herman KochDe broers Lohman, Serge (Daan Schuurmans), een politicus in de race voor het premierschap en Paul (Jacob Derwig), een mislukte geschiedenis leraar maar nu huisman, gaan met hun vrouwen Babette (Kim van Kooten) en Claire (Thekla Reuten) uit eten. Er wordt over koetjes en kalfjes gepraat, maar tegelijkertijd heerst er een duidelijke spanning. Ze vermijden het onderwerp waarvoor ze eigenlijk zijn samengekomen: hun kinderen. Die hebben iets verschrikkelijks op hun geweten wat hun toekomst kan verwoesten. Maar wie weet wat en hoe ver ga je als ouder om je kind te beschermen?Entreekosten incl. koffie en thee € 3,00
Eten in Ontmoeting
Voorafgaand aan de film op zaterdag 29 november bestaat de mogelijkheid met elkaar te eten in de Ontmoeting. Wij gaan dan iets eten afkomstig van de 2 Wilgen. Op dit moment is nog niet bekend wat we gaan eten. Eén week voor 25 november, mag u mij mailen/bellen om te horen wat we gaan eten.De kosten bedragen € 12,50 p.p.Het eten begint om 18.00 uur en sluit aan op KaagFit bridge middag die hieraan vooraf gaat.Niet bridgende personen of niet filmers zijn ook van harte welkom. Alle opties zijn mogelijk.Zelfs uw niet bridgende/filmende huisgeno(o)t(e) is welkom.Graag voor bridge en/of eten aanmelden per e-mail bij Rob.Enthoven@ziggo.nl het kan natuurlijk ook telefonisch 544692
Werkgroep Gymzaal Buitenkaag
De afgelopen maanden is door de werkgroep gymzaal Buitenkaag intensief samen gewerkt met het door de gemeente beschikbaar gestelde bureau ICS om een ondernemingsplan te schrijven. Op 24 oktober heeft een afvaardiging van deze werkgroep een gesprek gehad met wethouder Marjolein Steffens om onze plannen nader toe te lichten. In het ondernemingsplan wordt gesproken over 3 verschillende opties.
Optie 1 is het zo snel mogelijk een grote inhaalslag maken met het achterstallige onderhoud waarna de gemeente een bedrag beschikbaar stelt gedurende 10 jaar dat gelijk is aan het bedrag dat begroot is door een extern bouwkundig adviesbureau.
Na deze inhaalslag vervalt de gymzaal aan de
SCCK of een nieuw op te richten stichting die gelieerd is aan de SCCK.
Optie 2 gaat ook gepaard met een grote inhaalslag te maken op het gebied van onderhoud maar daarna vervalt het gebouw en het onderhoud aan Sportplaza (een aan de gemeente Haarlemmermeer gelieerde onderneming)
Optie 3 is volledige nieuwbouw van een multifunctionele gymzaal met een kleine uitbreiding aan oppervlakte. Hierdoor kunnen we ruimte bieden aan nieuwe activiteiten zoals bijvoorbeeld een kleine behandelruimte voor fysiotherapeuten en meerdere fitnestoestellen.
In zowel optie 1 als ook optie 3 zal een beroep gedaan worden op bevolking van Kaag en Buitenkaag om bijvoorbeeld jaarlijks deelnemer te worden van een club van 100. Ook zullen we het bedrijfsleven gaan benaderen voor sponsoring. Ook zal er contact gezocht worden met goede doelen fondsen. De verbouwing en uitbreiding van de Ontmoeting is in 2009 voor een groot gedeelte gerealiseerd door bijdragen van een groot aantal fondsen en andere instellingen.
De werkgroep gymzaal heeft de voorkeur uit gesproken voor optie 3 met als belangrijkste argument dat binnen 10 jaar al meer dan 50 % van de kosten van nieuwbouw gelijk staat aan de dan reeds bestede bedragen aan groot onderhoud. Dat een nieuw gebouw een aanzienlijke besparing aan energielasten zal opleveren staat bij ons als een paal boven water. Nadat de wethouder al onze argumenten had aangehoord heeft ze ons een vraag meegegeven en wel deze:Werk een plan uit, dat uitgaat van optie 1 en dat de gymzaal dan ook voorzien gaat worden van enkele multifunctionele nieuwbouw aan de buitenkant.
De werkgroep gaat samen met ICS dit plan nader uit werken. Wij houden u van verdere ontwikkelingen op de hoogte.

Fotomateriaal Oud De Kaag (Herhaalde oproep).
Door: Aad Onderwater
Beste mensen,Naar aanleiding van het uitgeput raken van verzameling nog niet bekeken oude plaatjes van ons dubbeldorp roep ik ook u op, de schoenendozen op te zoeken en te kijken of daar nog wat interessant materiaal in zit over Buitenkaag of Kaag. Mijn verzoek vorige maand leverde o.a. een leuke reactie en oude films op van Mevr. Vlugt. Ter informatie, boekwerkjes, plakboeken, fotoalbums, losse foto’s of ansichtkaarten komen bijna allemaal in aanmerking voor een scan. Een scan is, wellicht ten overvloede, een soort foto die digitaal, dus niet als een stukje papier, opgeslagen kan worden in een computer, op een schijfje of stickje of ander medium. De presentaties kunnen met behulp van een computer en een beamer/projector op een scherm in beeld worden gebracht. Ik hoop en verwacht dat ik nog wat meer interessant materiaal te leen krijg aangeboden.Bij voorbaat mijn dank, Aad Onderwater, tel. 0252.545 782, Irenelaan 1. 

Sinterklaasfeest 23 november 2014

Door: Amanda Verdouw
Zondag 23 november 2014 zal er weer een sinterklaasfeest zijn in de Ontmoeting!!  Vanaf 14:00 is iedereen welkom bij het gemaal om de Sint en zijn pieten te  verwelkomen waarna we er een spetterend feest van gaan maken!!!! Zwarte piet blijft gewoon zwarte piet en aan de liedjes gaan we ook niet knutselen maar wel gaan we het sinterklaasfeest op een compleet nieuwe manier vieren met elkaar en het beloofd een super leuk feest te worden!! Kom dus gezellig met je kind(eren) deze  middag vieren!! In dit Heen en Weer vind je een kleurplaat die ingekleurd kan worden en ingeleverd  voor 20 november in de sint bus op school, Lisserdijk 27 of Eimerstraat 24. Uit alle ingezonden kleurplaten zullen wij weer 2 winnaars trekken die zoals ieder jaar een ereplaatsje krijgen.  We hopen dat iedereen deze gezellige middag met ons komt vieren!!!!  

Het sint team 
 

100 jaar IJsclub Kagermeer 1914-2014

7de deel

Door: Yvonne van Lith

In het kader van het 100-jarig bestaan van IJsclub Kagermeer dit keer een bijdrage over de Elfstedentocht.De laatste Elfstedentocht die tot nu toe werd gereden deden er ook weer een aantal leden van IJsclub Kagermeer mee. Deze 15e Elfstedentocht werd gereden op 4 januari 1997
.
De wind had op deze bijzondere dag een kracht van 5 tot 6 en dit gecombineerd met een vorst van -6 graden
in de ochtend tot maximaal -3 in de middag. De 
gevoelstemperatuur lag rond de -10 en -15°C, tijdens windvlagen soms wel -18°C. Het werd de zwaarste Elfstedentocht sinds 1963. De route liep via Leeuwarden, Sneek, IJlst , Sloten, Stavoren, Hindeloopen, Workum, Bolsward, Harlingen, Franeker, Dokkum en weer terug naar Leeuwarden met de finish op de Bonkevaart. Om daar te komen moest er eerst nog 300 meter gekluund worden.
De leden, van onze ijsclub, die zich voor deze zware tocht hadden aangemeld waren: Gerard van Leeuwen, Jan Uitewaal, Maup Honcoop, Aad Onderwater, Wim en Gonny Schoo en Frans en Ria Biemond. In het bestuur werd flink gediscussieerd over de plekken op de route waar de ondersteuningspunten voor de leden van de club moesten komen. Na wat heen en weer gepraat en schuiven met wie waarheen ging werd de knoop doorgehakt: Sjaak Duivenvoorden ging naar Berlicum met vrouw Tinie, Gert-Jan van der Maden met zijn vrouw Anneke en Ton van Es ging samen met Arjan Mussert naar Bolsward. Ton van Es ging met Arjan ergens op een dijk lans de route staan. Een bord van ‘De Kaag’ werd goed in zicht neergezet zodat de langs schaatsende leden ze gemakkelijk konden vinden. Ze waren namelijk moeilijk te herkennen vanwege de dikke kleding en hun goed ingepakte hoofd tegen de ijzige kou op de dijk. Door de stevige wind woei het bord echter om. Dit werd creatief opgelost door een schroevendraaier in de beschoeiing te slaan met daaraan een touw. Er was veel wind en de rijders kwamen tegen de wind naar ze toe. Omdat het 8 graden vroor en er veel wind stond, hebben ze de auto de hele dag laten draaien voor de verwarming. De mannen hadden het niet gemakkelijk tijdens het wachten tot de leden bij hen langs kwamen. Ze waren heel blij als er eindelijk wat Kagers bij ze stopten om een krentenbol te eten en wat drinken te krijgen. Dan weet je dat je er niet voor niets staat.  De schaatsers bleven niet lang staan omdat ze anders te veel afkoelden. Wim Schoo nam nog 2 blikjes drinken mee in de rugtas maar die waren bij de volgende stempelpost al bevroren, zo koud was het. Toen de laatste Kagers gepasseerd waren hebben ze het Kaagbord ingeladen. De schroevendraaier kregen ze er niet meer uit dus die staat er nog voor de volgende Elfstedentocht. Toen de schaatsers net bij Ton en Arjan weg waren, belden ze Sjaak om hem te zeggen dat hij uit de kroeg moest komen. Want de rijders waren in aantocht en hij stond op het volgende stoppunt om de leden op te vangen. Sjaak zijn antwoord was: ‘Ik zit helemaal niet in de kroeg. Ik sta op het ijs!’ Maar dat geloofden Arjan en Ton niet echt. Ze kennen Sjaak langer dan vandaag. Na het vertrek van de laatste Kager bij hun plek, zijn ze zelf ook naar Berlicum gereden. De Volvo stond daar op de bietenstijger en was snel te vinden. Van Tinie en Anneke kregen Ton en Arjan iets warms uit de pan en van Sjaak iets, waarvan je het warm krijgt, uit de fles. Nog wat genietend van de  omgeving kwamen Wim, Maup, Jan en Gerard het eerste aan bij de laatste stoppost en later ook de rest. Behalve Frans Biemond, want hij deed met de wedstrijd mee en was dus allang in Leeuwarden. Na een dagje ijskoud Friesland zijn ze met zijn allen lekker gaan eten in de stad. Ze gingen huiswaarts nadat ze hun ervaringen over de zware Elfstedendag met elkaar hadden gedeeld. Nu maar hopen dat er weer eens een Elfstedentocht komt!
  

Mededelingen IJsvereniging KAGERMEER (KGM) 1914-2014,

Door: Aad Onderwater, secretaris
100 jaar IJsvereniging Kagermeer, Algemene Leden Vergadering (ALV)
In de bestuursvergadering van 15 oktober jl. kwam nadrukkelijk de viering van het 100-jarig bestaan van KGM aan de orde. Om zoveel mogelijk leden niet voor de keus te stellen welke vergadering en/of bijeenkomst ze in ons dubbeldorp gaan bijwonen, heeft het bestuur ervoor gekozen de ALV uit te schrijven voor vrijdag 12 december aanstaande. Deze ALV wordt gehouden in Restaurant Kaagzicht en zal aanvangen 20:15 uur stipt. Ik verzoek de leden datum en tijd te noteren en nodig ze uit die 12de december acte-de-présence te geven in Kaagzicht. De verjaardag van een honderdjarige mag je niet missen.
Oproep Surfplanken
Namens de KGM-leden van de begeleidingscommissie Molen- en Merentochten vraag ik een ieder die van plan is (oude) surfplanken af te stoten, deze aan te bieden aan onderstaande commissieleden. De planken zullen bij wakken en andere plekken met veiligheidsrisico’s worden gepositioneerd om daar bij onverhoopte problemen, eventueel gewenst drijfvermogen te leveren.
Jan Rodewijk                 06-3193 6670, janrodewijk@hotmail.nl
Sjaak Duivenvoorden      06-1304 4023, duivenvoordenhortensias@hetnet.nl

IJswebsites
Als de bladeren zijn gevallen bestaat er zomaar kans op ijszeil- en schaatskoorts. IJsberichten of verwijzingen terzake, zijn te vinden op de volgende websites:
http://ijszeilen.nl/DN_Nederland/Forum.html
http://knsb.nl/ik-wil-schaatsenskaten/productinformatie-schaatsen/
www.knsbgewestzh.nl/natuurijs
www.kaag.nl
http://www.ijsclubkagermeer.nl 

Verslag 100 jaar IJsvereniging Kagermeer - uitje 27 september jl.  Door:Pheadra Erb
Onze IJsvereniging Kagermeer bestaat 100 jaar in 2014! Dat mag niet zomaar voorbij gaan. Op initiatief van het bestuur is er de gelegenheid geboden om een uitje te organiseren voor de jeugdleden van KGM, en ook de kinderen van onze zustervereniging STS waren van harte welkom. Na lang dubben waren we er uit, skiën! Dat is ook een winterse sport en sluit aan bij onze schaatsactiviteiten, het schaatsseizoen is inmiddels ook weer begonnen, twee vliegen in een klap.
Samen met 39 kinderen en 11 begeleiders zijn we op zaterdag 27 september naar De Uithof in Den Haag vertrokken om twee uur indoor te skiën en voor diegene die nog niet eerder op de latten hadden gestaan, ski les te krijgen. Er was een skileraar van De Uithof, maar onze eigen Olaf Overbeek kan er ook wat van.
Er waren alleen maar blije gezichten te zien. Na twee uur intensief bezig te zijn geweest bij min zes graden Celsius, hebben we samen warme chocolademelk of een frisje gedronken en daarna vertrokken we weer naar huis.
We bedanken, mede namens alle jeugdleden het bestuur en de sponsoren hartelijk voor dit sportieve uitje; voor herhaling vatbaar, op naar de volgende 100 jaar!

KAAGFIT
Door: Marleen Metzlar

Kaagfit

Ik ben benieuwd of het stukje van Kaagfit dit keer weer 2x wordt opgenomen in het Heen & Weer. Als je weet hoe gezellig wij het met zijn allen hebben tijdens de activiteiten zou ik denken van wel! 
Elke maand is er op dinsdag 2x soos in Abbenes en 1x in de Ontmoeting. Ik dacht bij soos aan een instuif, in dit geval voor 55 plussers, met muziek en dans. Zo was het in mijn jonge jaren als je naar een soos ging. Maar Wikipedia omschrijft het als volgt: ‘Een sociëteit, of kortweg soos, is een besloten gezelligheidsvereniging. In de 18e en 19e eeuw waren sociëteiten exclusieve clubs voor heren uit de hogere of militaire kringen. Tegenwoordig wordt de term ook gebruikt voor studenten- of andere gezelligheidsverenigingen’.
En gezellig is het in onze soos! Je kunt er biljarten, klaverjassen, gezellig babbelen, handwerken en nog veel meer. Wel zouden wij graag nog meer dorpsgenoten willen ontmoeten. Als U het niet prettig vindt om alleen te komen, kom dan met een vriend of vriendin. Of spreek af met een paar bridgers om i.p.v. thuis, bij ons in de soos een kaartje te leggen. Op 11 november bent U van harte welkom in de Ontmoeting.  De ontvangst is om 14.00 uur met een kopje koffie of thee. Doke heeft dit keer, speciaal voor ons, een lekkere cake gebakken! 

De open tafel bij Restaurant Kaagzicht is op vrijdag 28 november. De bijdrage voor het twee-gangen-menu is € 11,50. Op de vaste deelnemers wordt gerekend. Wie verhinderd is kan zich afmelden bij Joke en ook als U aan wilt haken graag contact opnemen met Joke van Stam.  
Op zaterdagmiddag 29 november is de bridgemiddag in de Ontmoeting. Aanvang 13.00uur. De kosten zijn € 3,50 per persoon en U kunt zich per paar opgeven bij Rob.  

Hieronder de agenda. We hopen U te begroeten bij de diverse activiteiten.  
4 november soos in Abbenes van 14.00u tot 16.30u.
11 november soos in de Ontmoeting aanvang 14.00u.
18 november soos in Abbenes van 14.00u tot 16.30u.
28 november open tafel in restaurant Kaagzicht vanaf 17.30u. ontvangst, 18.00u aan tafel.
29 november bridgedrive in de Ontmoeting aanvang 13.00u.
18 december Bloemschikken in de Ontmoeting aanvang 14.00u. 

Voor de open tafel kunt U zich opgeven bij Joke van Stam, tel. 0252-544318Voor  het bridgen bij Rob Enthoven rob.enthoven@ziggo.nl of 0252-544692Voor de soos hoeft U zich niet aan te melden, iedereen is welkom vanaf 14.00u.
  

DUO LEEGHWATER speelt WATERWOLF

in drie gemalen: poldermuziek, een drieluik  Op drie zondagmiddagen: 26 oktober, 9 november en 7 december 2014. Onmisbaar voor iedereen die van muziek èn Haarlemmermeer houdt.  
Duo Leeghwater speelt een bijzondere concertserie op locatie in de drie gemalen van Haarlemmermeer. De Cruquius, De Leeghwater en De Lynden hebben destijds de onvoorstelbare klus geklaard het Haarlemmermeer droog te pompen. Waterwolf geeft op speelse wijze inzicht in de geschiedenis van de droogmakerij en de voortdurende strijd tegen het water, toen, nu en in de toekomst. U hoort muziek van de 17e eeuw tot nu, op informele en toegankelijke manier gepresenteerd, aangevuld met vertellingen en polderanekdotes. Ook de gemalen zelf spelen een muzikale rol in het programma. Bovendien een unieke kans om de normaal gesloten gemalen in Lijnden en Buitenkaag van binnen te bewonderen op zondag 26 oktober, zondag 9 november en zondag 7 december 2014.  

MUSICI & GASTMUSICI:
Duo Leeghwater: Marieke Franssen, dwarsfluit | Marieke Wenink, altvioolMet medewerking van:
Het pompgemaal van De Cruquius (zondag 26 oktober 2014)
Marijn Korff de Gidts, slagwerk (zondag 9 november 2014)
Henk Zwart, verteller/zanger (zondag 7 december 2014)

MUZIEK: Composities van o.a. Bach, Milhaud, Debussy, en speciaal geschreven werken van Arthur Wagenaar, Natalia Dominguez Rangel en Pieter Smithuijsen
PRAKTISCH en TIJDEN WATERWOLF: 
Zondag 26 oktober 2014, 12:00 / 15:30u – gemaal De Cruquius
Zondag 9 november 2014, 12:00 / 15:30u – gemaal De Lynden
Zondag 7 december 2014, 12:00 / 15:30u - gemaal De Leeghwater (Buitenkaag)
Prijs voor de gehele serie: € 45,- inclusief consumptie, Losse verkoop € 17,50
KAARTVERKOOP:
Kaarten zijn verkrijgbaar via: Philharmonie Haarlem: www.theater-haarlem.nl en
Schouwburg De Meerse Hoofddorp: www.demeerse.com
Voor meer informatie: http://www.duoleeghwater.nl/ 

ADRESSEN DRIE GEMALEN:
·    Waterwolf 1 - De Cruquius:  Zondag 26 Oktober 2014 - 12:00 & 15.30 uur
Cruquiusdijk 27, 2142 ER Cruquius
Museumgemaal De Cruquius: in dit decor buigen knappe koppen zich over de droogmakerij. Het werkende pompgemaal wordt letterlijk en figuurlijk ingezet als medespeler.
·    Waterwolf 2 - De Lynden: Zondag 9 November 2014 - 12:00 & 15.30 uur
Akerdijk 12, 1175 LE Lijnden
In het normaal voor publiek gesloten gemaal De Lynden wordt de periode vlak ná de drooglegging uitgelicht en de ruimte van deze kathedraal van de industriële revolutie. Met gastspeler Marijn Korff de Gidts.
·    Waterwolf 3 - De Leeghwater: Zondag 7 December 2014 - 12:00 & 15.30 uur
Lisserdijk 5, 2158 LT Buitenkaag
In het enige historische gemaal dat nog in werking is, wordt de bezoeker geconfronteerd met het heden. Wanneer was het beter? Toen of nu? Met gastspeler: Henk Zwart, spel/zang 
Met dank aan: Gemeente Haarlemmermeer, Prins Bernard Cultuurfonds, Rabobank, Museumgemaal De Cruquius, BOEi (Gemaal De Lynden), Hoogheemraadschap van Rijnland (Gemaal De Leeghwater).  


Bezoek college van Haarlemmermeer

 Op 28 november bezoekt het college van de Haarlemmermeer Buitenkaag Het college van Haarlemmermeer bezoekt deze periode alle kernen van de Haarlemmermeer .en op 28 november is de Buitenkaag aan de beurt.
Tijdens dit bezoek wil het college graag kennis maken met bewoners van de Buitenkaag en horen wat er zoal leeft onder de mensen. Daarnaast wil het college graag een plaatselijk bedrijf bezoeken.
Het college wordt rond 11.00 uur verwacht in de Ontmoeting waar onder het genot van een kopje koffie de aftrap wordt gegeven van het bezoek.
Hier is dan ook gelegenheid voor de bewoners om in een informele sfeer met het college in gesprek te gaan. Vervolgens wandelen we naar de kwekerij van Duivenvoorde in de Leidsemeerstraat waar de heer Duivenvoorden het college een kijkje in de keken zal geven van zijn bedrijf.
 Hierbij nodigen wij dan ook ,namens de dorpsraad, alle inwoners die in de gelegenheid zijn uit om actief deel te nemen aan dit bezoek van het college. 


Familiebericht

 

De redactie van het Heen en Weer heeft met ontsteltenis kennis genomen van het plotseling overlijden van Frits Hoekstra. We wensen Paulien, Lizzie, Pauke en Dirk heel veel sterkte in de moeilijke tijd die zij nu doormaken.

 

De redactie van het Heen en Weer

 

Algemene informatie

Politie/brandweer/ambulance- wanneer elke seconde telt

1 1 2
Politie kantoornummer 0900 8844
Spoedeisende hulp huisartsen 's avonds en in het weekendDagelijks: ma t/m do van 17:00 uur – 08:00 uurWeekend: vr t/m ma van 17:00 uur tot 08:00 uur
Duin- en Bollenstreek: Dokterspost: DDDB, Buitenplaats Nieuw Schoonoord (BNS)Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA  VOORHOUT 0252-240212
Nieuw Vennep en Abbenes: Huisartsenpost in Spaarne ZiekenhuisSpaarnepoort 1, 2134 TM  HOOFDDORP 023-8908700
Kaag en Braassem Spoedpost Zuid Holland Noord, p.a Rijnland Ziekenhuis locatie Leiderdorp, Simon Smitweg 1, LEIDERDORP 0900-5138039
Apotheek
Duin- en Bollenstreek Apotheek Sassenheim, Hoofdstraat 190, SassenheimVoor spoedgevallen altijd iemand bereikbaarDe Mensen Apotheek, Hoofdstraat 303a, Sassenheim 0252–210169
0252-228777
Nieuw Vennep en Abbenes Apotheek de Kind, Dr.V.Haeringeplantsoen 10, NIEUW VENNEPApotheek Getsewoud, Händelplein 23, NIEUW VENNEP 0252-672971
088-866444
Kaag en Braassem Apotheek de Nachtwacht, LeidenApotheek Alkemade, Roelofarendsveen 071–5665019
071–3319100
Ziekenhuis
Leiden Diaconessenhuis, di vanaf 13:00 uur tot wo 13:00 uurLUMC, wo vanaf 13:00 uur tot di13:00 uur 071–5178178
071–5269111
Leiderdorp 24-uurs ziekenhuisdienst voor ongevallenRijnland Ziekenhuis Leiderdorp 071–5828282
Overige nummers en informatie
  Dierenambulance (uitsluitend) Haarlemmermeer 023-5653315
  Noodopvang voor dieren (uitsluitend Haarlemmermeer) 023–5626136
Klachtennummers Stichting Geluidshinder Schiphol, klachtennummer 020–6015555
  Klachtennummer gemeente Kaag en Braassem 071-3327272
  Rayonbeheer gemeente Haarlemmermeer 0900-1852
Taxibedrijven A-Tax de Vries BV 0252-519000
  Meertaxi 0900-6337829
  OV taxi Leidse Regio 0900–2022368
Buurtbus 403 Opstappen Kaagzicht (richting Lisse) 07:45, 08:45, etc. Laatste bus 16:45 uurOpstappen pont (richting Oude Wetering)  08:02, 09:02 etc. Laatste bus 17:02 uur
Connexion Lijn 164 op Maandag t/m vrijdag

Van Buitenkaag, Kaagpont naar Hoofddorp Station

Vertrek: 06:22, 07:32, 08:36 uur, vanaf 09:07 uur elk uur tot 19:07 uur

van Buitenkaag, Kaagpont naar Sassenheim

Vertrek: 06:50, 07:41, 08:41 uur, vanaf 09:24 uur elk uur tot 18:24 uur
 
 

Heen en Weer januari

Lijn690

Heen en weer Februari

Lijn690

Heen en Weer maart

Lijn690

Heen en Weer april

Lijn690

Heen en Weer mei

Lijn690

Heen en Weer juni

Lijn690

Heen en Weer september

Lijn690

Heen en Weer oktober

Lijn690

heen en weer november

Lijn690

Heen en Weer december

Lijn690

site actualisatie

Lijn690

verslag vergadering

Lijn690